جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شماره 60726/ ت 22459 ه- 25/12/1378

وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/12/1378 بنا به پیشنهاد شماره 19707/42/4/1 مورخ 9/11/1378 وزارت کشور و در اجرای مواد (3) ، (6) و (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362 – و ماده (19) آئین نامه اجرائی قانون مذکور – مصوب 1363 – تصویب نمود:
تغییرات و اصلاحت تقسیماتی به شرح زیر در استان یزد صورت می گیرد:
1- انتزاع نقاط جغرافیایی انجیره ( مهمانسرای مراقبتی وحدت شهر) ، انجیره کهنه و معدن سرب انجیره از دهستان فهرج بخش مرکز ی شهرستان یزد و الحاق آنها به دهستان رباطات بخش خرانق شهرستان اردکان.
2- دهستان اله آباد به مرکزیت روستای اله آباد متشکل از روستا ها و مزارع و مکانهای جغرافیایی:
اله آباد ، حجت آباد،چاه چشمه ، حسین آباد ، خورشید آباد ، امیر آباد ، شرکت آجر فشاری خوشنما ، شرکت آجر فشاری بهرنگ ، کارخانه آجر فشاری مهر گستر ، شرکت آجر بهمن ، شرکت آجر فشاری دی ، شرکت آجر فشاری قدیم ، شرکت آجر فشاری جهاد سازندگی ، شرکت آجر فشاری زرین ، کارخانه گچ یزد ، آب پون ، آب زرد ، اشکالون ، تنوره ، در بید ، دره بید ، شرکت آجر فشاری دهقان و شرکاء ، کارخانه آجر فشاری سفید پخت ، کارخانه آجر فشاری وحدت فر ، کارخانه گچ منصوری ، شرکت آجر فشاری قدیر ، شرکت آجر فشاری ابرکمان ، شرکت آجر فشاری متحدین ، دخمه زبرتشتیان ، آب بی بی جان ، آب شور ، چاه سید ، در گزینه ، دشت ده ، ده بالا ، طامهر ، کانال آبزه، کلمند گلو ، لای تلخ ، مزرعه اسلام آباد ، معدن باریت دشت ده ، معدن سرب قدیم ، نیوک ، سنجدک ، علی آباد ، کلمند کمان ، کوه آهک پزی ، مزرعه آب امام رضا ، مزرعه آب امیر ، معدن باریت نیوک ، منصور آباد ، همت آباد ، در تابعیت شهرستان یزد ایجاد گردد.
3- دهستان محمد آباد متشکل از روستاها و مزارع و مکانهای جغرافیایی :محمد آباد ، چاه آب آشامیدنی شماره (2) زارچ ، چاه آب آشامیدنی شماره (3) زارچ ، چاه آبشهرداری زارچ ، شرکت زراعی و دامپروری زنجبیل و سلسبیل ،شرکت دامپروری زراعی کا - آ- د ـ مرغداری چرخاب ، مرغداری اعظم ، مرغ گوشتی بهار ، مزرعه رضوی ، مرغداری سعیدی ، ایستگاه تثبیت شن شهید با هنر ، مرغداری دهقان زاده ، مزرعه دهستانی ، مزرعه وکیلی در تابعنیت شهرستان یزد ایجاد گردد.
4- بخش زارچ متشکل از دهستانهای اله آباد و محمد آباد به مرکزیت شهر زارچ در تابعیت شهرستان یزد ایجاد گردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/18
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :