جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

شماره70611/ ت 22682 ه-

وزارت راه و برابری – سازمان برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1378 بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد بند (م) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور تصویب نمود:
به شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، فرود گاههای کشور و آسمان اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه ، از طریق مشارکت با بخش غیر دولتی به ایجاد شرکت با موضوع فعالیت تأمین خدمات پذیرایی مورد نیاز مسافران و تأسیسات عملیاتی لازم از طریق ایجاد و بهره برداری مجموعه کیترینگ اقدام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/25
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :