جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

شماره 3585 –ق 15/12/1378
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح قانون تحویل خود رو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 23/6/1376 مجلس شورای اسلامی که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 5/10/1378 تصویب شده بود ، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 26/10/1378 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب گردید به دلیل عدم اظهار نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و هفتم (97) قانون اساسی و ماده (86) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری
شماره 68058 25/12/1378
وزارت صنایع
قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 23/6/1376 مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون وصول نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و هفتم (97) قانون اساسی و ماده (86) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 3585- ق مورخ 15/12/1378 و اصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلا‎ غ می گردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی

ماده واحده-دولت موظف است حداقل سالیانه چهار هزار (4000) دستگاه خودروی سواری پیکان به صورت خارج از نوبت به جانبازان متقاضی پنجاه در صد (50%) و به بالا که به خاطر جانبازی برای تردد احتیاج به خودروی شخصی دارند واگذار نماید.
تبصره 1-نظام بانکی موظف است شصت در صد (60%) بهای هر خودرو را با تقاضای جانباز و اخذ سفته به عنوان وثیقه و با تعهد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر کسر اقساط بدهی از مستمری جانباز به صورت تسهیلات پرداخت نماید و معادل آن را در اقساط متناسب با حقوق آنان دریافت نماید. بنیاد مذکور مجاز است اقساط بدهی را از مستمری جانباز کسر نماید.
تبصره 2- چهل درصد (40%) سهم دولت از محل ردیف 02204 1 قسمت چهارم قانون بودجه سالهای 1379 به بعد تحت عنوان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت سود تسهیلات و کمک به خرید خودرو برای جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا پرداخت می شود.
تبصره 3- آئین نامه اجرائی این قانون شامل نحوه تشخیص جانبازان مشمول ، تعیین اولویت ها ، نحوه باز پرداخت اقساط ، نحوه تحویل ، بهای خودرو و سایر ملاحظات ذی ارتباط توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با هماهنگی وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم دیماه یکهزار و سیصدو هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب گردید. نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصلت نود و هفتم (97) قانون اساسی و ماده (86) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی واصل نگردیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16046
تاریخ تصویب :
1378/10/26
تاریخ ابلاغ :
1378/01/11
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :