جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

شماره 15259/ت 15877ه 28/12/1374
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/12/1374 بنا به پیشنهادکمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنایع جهاد سازندگی و معادن و فلزات (موضوع نامه شماره 47139/14017-4/30 مورخ 19/12/1374 وزارت امور اقتصادی ودارایی ) و به استناد تبصره 1 ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ) برای سالهای اجرای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سال 1373 لازم الاجراء است.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14883
تاریخ تصویب :
1374/12/27
تاریخ ابلاغ :
1375/01/20
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :