جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به سود ابرازی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت کش ایران و شرکت های هواپیمائی هما و آسمان را پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه شرکت های مربوط مسترد نماید تا حسب مورد منحصرا برای خرید کشتی و هواپیما به مصرف برسد مدت اجرای این قانون حداکثر تا پایان سال 1378 خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/2/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
14621
تاریخ تصویب :
1374/01/29
تاریخ ابلاغ :
1374/02/27
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :