جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 1514 - 7/2/1371

قانون « تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها » که در اجرای بند 8 اصل 110 قانون اساسی در جلسه مورخ 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و طی نامه شماره 840 / 988 / ق مورخ 2/2/1371 واصل شده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده : در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری ، سریعا و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاههای ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رای دادگاه تغییر یافته یا بیابد ، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت ، حسب مورد ، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید . در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد راسا بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود .
الف ـ زمینهائی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری ) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده ، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید همچنین است در مورد زمینهائی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است .
ب ـ زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است .
در این صورت بهای کارشناسی روز اینگونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرائی دولت و عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد .
موضوع « تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت نهادها » در اجرای بند 8 اصل 110 قانون اساسی در جلسه مورخ 15/12/1370 تشخیص مصلحت نظام بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است .
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13745
تاریخ تصویب :
1370/12/15
تاریخ ابلاغ :
1371/02/31
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :