جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

شماره 12006 23/1/2535
سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/1/2535 بنا به پیشنهاد شماره 3572/4 مورخ 23/9/2534 سازمان امور اداری و استخدامی کشور باستناد ماده 42 قانون استخدام کشوری در آئین نامه فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده محل خدمت اصلاحات زیر را که از تاریخ اجرای آئین نامه مذکور قابل اجرا است تصویب نمودند :
1. نام بخش ( شاهیندژ ) به نقاط گروه شش جدول محرومیت از تسهیلات زندگی مربوط به استان آذربایجان غربی اضافه شود.
2. تبصره ای بشرح زیر به ماده 6 الحاق شود :
تبصره – فوق العاده های موضوع این آئین نامه در مورد هر یک از نقاط بخشهایی که بعداً بوجود می آیند برابر با فوق العادهائی است که در تقسیمات قبلی به آن تعلق میگرفته است.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9119
تاریخ تصویب :
1355/01/23
تاریخ ابلاغ :
1355/02/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :