جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

اصلاحیه
پیروانتشار قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 21/1/1379 مندرج درروزنامه رسمی شماره 16070ـ11/2/79 صفحه 38 ماده 226 بعد ازعبارت ((…. تطبیق خط ، امضاء اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی )) کلمات (یا اداره تشخیص ) زاید درج شده که حذف وعبارت (یا اداره تشخیص هویت وپلیس بین الملل )صحیح است .

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16225
تاریخ تصویب :
1379/08/15
تاریخ ابلاغ :
1379/08/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :