جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

شماره 34724 / ت 23355 هـ 9/8/1379
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/7/1379 بنا به پیشنهاد شماره 3414 / م الف مورخ 15/5/1379 وزارت کشور و به استناد ماده 4 قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصویب نمود :
بندر سلخ قشم واقع در استان هرمزگان به عنوان مرز دریائی شناخته می شود ورود به کشور و خروج از آن طریق بندر یاد شده با گذر نامه معتبر مجاز است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16225
تاریخ تصویب :
1379/07/27
تاریخ ابلاغ :
1379/08/15
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :