جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

شماره 36105 / ت 23342 هـ 17/8/1379
وزارت صنایع
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/7/1379 بنا به پیشنهاد شماره108665 مورخ 20/5/1379 وزارت صنایع و به استناد بند 1 ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده 1 قانون و ماده 3 اساسنامه تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ـ 1358 ـ تصویب نمود :
ماده(2 ) اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ـ مصوب 1346 ـ به شرح زیر اصلاح می شود .
ماده 2 ـ سرمایه سازمان 3500 میلیارد ریال است که به 350 میلیون سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود .
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 1068 /21/79 مورخ 1/8/1379 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16232
تاریخ تصویب :
1379/07/10
تاریخ ابلاغ :
1379/08/24
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :