جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شماره 25827 /ت 22967 هـ 15/8/1379
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کار و امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/8/1379 بنا به پیشنهاد شماره2631 مورخ 3/3/1379 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ع) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده1 ـ هر کارگاه و یا کارخانه خصوصی یا دولتی می تواند خود راسا و یا از طریق سایر موسساتی که دارای مجوز از وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ( که از این پس در این آئین نامه وزارت بهداشت نامیده میشود ) هستند خدمات بهداشت حرفه ای و مراقبت های بهداشتی درمانی تعریف شده توسط وزارت بهداشت را مطابق با استاندارد ها و ضوابط مربوطه تامین می نماید .
ماده 2 ـ اقداماتی که هزینه های آنها مشمول بند (ع) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور می شود عبارتند از :
ـ هزینه های مربوط به آموزش و بار آموزی در علوم بهداشتی اعم از بهداشت حرفه ای ، بهداشت مواد غذائی ، بهداشت عمومی و فردی ، بهداشت خانواده ، مبارزه با بیماری ها ، بهداشت دهان و دندان برای کارفرمایان و کارگران ، کارکنان و کار آموزان مطابق با ضوابط وزارت بهداشت .
ـ هزینه های مربوط به معاینات بالینی و پاراکلینیکی ( قبل از استخدام ، دوره ای ، اختصاصی ) و تکمیل فرم معاینات کارگری مصوب وزارت بهداشت .
ـ هزینه های مربوط به گسترش و ارتقا ضوابط و استانداردهای خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز ایجاد شده در کارگاهها و کارخانجات از قبیل (ایستگاه بهگر ، خانه بهداشت ، کارگری ، مرکز بهداشت کار )
ـ هزینه های مربوط به اجرای ضوابط و دستور العملهائی که براساس ماده 85 و تبصره 1 ماده 96 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1369 توسط وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از بیماریهای حرفه ای تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار صادر می شود .
ـ هزینه های مربوط به تهیه وسایل و تجهیزات و مواد مصرفی و به کارگیری نیروهای بهداشت حرفه ای ، پزشک برای انجام کمک های اولیه در وقوع حوادث و سوانح در محیط کار ، ارزیابی عوامل زیان آور ناشی از محیط کار ، اجرای معاینات کارگری و تشخیص زود رس بیماری ها و درمان سرپائی بیماران .
ـ هزینه های مربوط به اندازه گیری عوامل زیان آور بیماری زا طراحی ، و اجرای برنامه های کاهش و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار .
ـ هزینه های مربوط به ایجاد و بهسازی تسهیلات بهداشتی به منظور تطبیق شرایط موجود با آئین نامه «تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت » بر اساس ماده 156 قانون کار جمهوری اسلامی ایران .
ـ هزینه های مربوط به تهیه ، تدوین ، طراحی و چاپ و تکثیر جزوات ، پمفلت ، پوستر در زمینه های بهداشتی بخصوص بهداشت حرفه ای .
ماده 3 ـ به منظور کسر هزینه های بهداشتی ، درمانی انجام شده از درآمد مشمول مالیات کارگاه ها و کارخانجات ، کارفرمایان موظفند صورت هزینه بر مبنای مدارک را به معاونت های بهداشتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارایه نمایند تا در صورت تایید و تطبیق با خدمات تعریف شده در ماده 2 این آئین نامه گواهی لازم صادر گردد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16232
تاریخ تصویب :
1379/08/11
تاریخ ابلاغ :
1379/08/24
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :