جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

شماره 36091 / ت 23207 هـ 17/8/1379
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/8/1379 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
عبارت زیر به ابتدای ماده 3 ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی ـ موضوع تصویبنامه شماره 45271 / ت 22021 هـ مورخ 22/8/1378 اضافه میگردد :
تصویبنامه صادر شده برای هر سرمایه گذاری خارجی ، بر اساس ماده 1 این تصویبنامه به منزله مجوز صادرات محصولات آن سرمایه گذاری نیز تلقی میگردد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16232
تاریخ تصویب :
1379/08/11
تاریخ ابلاغ :
1379/08/24
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :