×

تصویبنامه راجع به سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران ، بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1379 (2000)

تصویبنامه راجع به سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران ، بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1379 (2000)

تصویبنامه-راجع-به-سهمیه-و-حق-عضویت-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-،-بابت-مخارج-سازمان-ملل-متحد-و-سایر-سازمانهای-بین-المللی-در-سال-1379-(2000)
شماره 29322 / ت 23494 هـ 18/8/1479

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/7/1379 بنا به پیشنهاد کمیته کارشناسی تخصصی بررسی عضویت دولت در سازمانهای بین المللی ـ موضوع نامه شماره 25826 مورخ 20/6/1379 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ـ با توجه به بند 2 مصوبه شماره 68592 /18652 مورخ 4/8/1376 و به استناد قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی ـ مصوب 1365 ـ و قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود :
سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1379 ـ2000 به شرح جدول پیوست با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار 107004 سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات ـ قانون بودجه سال 1379 کل کشور قابل پرداخت می باشد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16236

تاریخ تصویب : 1379/07/10

تاریخ ابلاغ : 1379/08/29

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.