جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


حکم شماره 2110-10/010/35*

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اگر دادخواست پژوهشی شرکتی رد شود پذیرفتن دعوی پژوهشی وکیل شرکت مزبور مورد ندارد.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی ،تالیف احمدمتین
فروردین ماه سال 1340 چاپ آفتاب
10
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2110
تاریخ تصویب :
1335/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :