جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


در اجرای ماده 6 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب 29/11/1352 آیین نامه
زیر تصویب می شود :
ماده 1 - در مورد تعیین ارزش عرضه مستغل ارزش معاملاتی اراضی که در
اجرای تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 به تصویب
کمیسیون تقویم املاک در تهران و شهرستانها رسیده یا می رسد ملاک محاسبه قرار
خواهد گرفت .
تبصره - تخفیف هایی که از نظر مشاع و یا قید اجاره بودن در فهرست ارزش
معاملاتی در نظر گرفته شده است در محاسبه ارزش عرصه مستغل منظور نخواهد
شد.
ماده 2 - ارزش هر متر مربع ساختمان و تاسیسات و تجهیزات و ملحقات آن
طبق جدولهای ضمیمه با رعایت نکات زیر محاسبه خواهد شد.
الف - قیمت ساختمانهایی که از اول فروردین ماه 1352 برای اولین بار
به اجازه واگذار شده یا می شود و ساختمان آنها قبل از اجرای قانون معاملات
زمین مصوب سال 1354 به اتمام رسیده است بر اساس قیمتهای مندرج در جدولهای
پیوست این آیین نامه محاسبه خواهد شد.
ب - مساحت پارکینگ های با سقف در طبقه هم کف دو سوم و مساحت بالکن های
با سقف یک دوم و بدون سقف یک سوم زیر بنا.
ج - قیمت محوطه سازی و مساحت محوطه در ساختمانهای تک واحدی کلا و در
سایر ساختمانها به نسبت سهم هر واحد به کل محوطه محاسبه و در نظر گرفته
خواهد شد.
د - از بابت استهلاک ساختمان از تاریخ اتمام ساختمان تا تاریخ اجاره
نسبت به ساختمان های با اسکلت بتن آرمه و یا اسکلت تمام فلزی سالانه 2 درصد
و نسبت به سایر ساختمانها سالانه 4 درصد کسر خواهد شد کسر استهلاک در هیچ
مورد از چهل درصد کل اعیانی تجاوز نخواهد کرد.
ماده 3 - اجاره بهای سالانه هر متر مربع از مستقل مورد اجاره مشمول
آیین نامه عبارت خواهد بود از ده درصد از مجموع کل ارزش عرصه و اعیانی و
تاسیسات و تجهیزات و ملحقات آن .
ماده 4 - در بناهای چند طبقه عرصه مشترک زیر بنا و خارج از بنا به
نسبت سطح هر مستغل تقسیم می شود.
تبصره - در صورتی که مستاجری از عرصه خارج از بنا مستقلا استفاده کند
پرداخت اجاره بهای مربوط به آن منحصرا به عهده استفاده کننده است .
ماده 5 - در تعیین اجاره بهای هر مستغل اجاره بهای زیر زمین 20 درصد
کمتر از سایر طبقات در نظر گرفته می شود و این تفاوت بین طبقات دیگر تقسیم
خواهد گردید.
تبصره - در صورتی که کف بنا حداقل 120 سانتیمتر از سطح پیاده روی
مجاور پائین تر باشد آن قسمت از بنا زیر زمین محسوب می شود.
ماده 6 - در تعیین اجاره بهای آپارتمانها اجاره بهای قسمتهای اشتراکی
نیز طبق مقررات قانون تملک آپارتمان ها به نسبت حصه آپارتمان در قسمتهای
مذکور به اجاره بهای آپارتمان اضافه می شود.
جدول راهنمای محاسبه قیمت اعیانی ساختمانها :
الف - محاسبه قیمت زیر بنای ساختمان
1 - قیمت هر متر مربع زیر بنا بر طبق جدول شماره 1 ریال
2 - اضافه بها در صورت وجود نماسازی لوکس بر طبق جدول شماره 2 ریال
3 - اضافه بها در صورت وجود نازک کاری لوکس بر طبق جدول شماره 3 ریال
4 - اضافه بها در صورت وجود سرویسهای لوکس بر طبق جدول شماره 4 ریال
5 - اضافه بها برای تاسیسات بر طبق جدول شماره 5 ریال
--------------------------------------------------------
جمع ریال
قیمت زیر بنای ساختمان = (قیمت هر متر مربع ) x (مساحت زیر بنا) = ریال
ب - قیمت سایر تاسیسات و تجهیزات محاسبه شده بر طبق جدول شماره 6 ریال
پ - قیمت محوطه سازی و تاسیسات آن محاسبه شده بر طبق جدول شماره 7 ریال
--------------------------------------------------------

جمع قیمت اعیانی ساختمان ریال
>جدول : دوره 24 - جلد 1 - صفحه 46 تا 48<
شرح مشخصات معمولی جدول شماره یک
الف : نازک کاری معمولی ساختمانهای ردیف 1 و 2 و 3 و 4 عبارتند از :
1 - کاهگل یا گچ و خاک با سفیدکاری و نظائر آن .
2 - فرش کف و پلکان ، آجر سیمانی یا موزائیک ایرانی معمولی یا بتن و یا
آجر ختایی و نظائر آن .
3 - در و پنجره ، چوبی بدون روکش تزئینی و فلزی سبک معمولی با یراق آلات
معمولی .
4 - رنگ آمیزی ، لعابی و رنگ روغن ایرانی معمولی .
5 - لوله کشی آب و سیم کشی برق به میزان مورد لزوم .
6 - کاشی کاری و لوازم بهداشتی از نوع ایرانی ارزان قیمت .
ب - نازک کاری معمولی ساختمانهای از ردیف 5 به بعد عبارتند از :
1 - اندودهای داخلی ، کاه گل یا گچ و یا ماسه سیمان یا ماسه آهک و سفیدکاری .
2 - فرش کف و پلکان ، آجر موزائیک مرغوب ایرانی ساده یا الوان یا فرشهای
پلاستیک ارزان قیمت .
3 - در و پنجره ، درهای چوبی با روکش تخته سه لایی یا فیبر و یا نظائر آن و
پنجره های چوبی یا فلزی پروفیل تو خالی با یراق آلات درجه یک .
4 - رنگ آمیزی ، انواع رنگهای لعابی یا پلاستیکی و روغنی مرغوب و یا کاغذ
دیواری معمولی .
5 - لوله کشی آب و فاضلاب و سیم کشی برق و تلفن و اف .اف . و نظائر آن .
6 - کاشی کاری و لوازم بهداشتی ، از انواع ایرانی درجه یک .
7 - قفسه بندی آشپزخانه و گنجه اطاق از انواع ایرانی درجه یک .
جدول شماره 2
اضافه بها برای هر متر زیر بنا از نظر نماسازی لوکس به شرح زیر که بر حسب
مورد با ارقام شماره یک اضافه می گردد :
قیمت یک متر زیر بنا به ریال
سال 1354
1 - انواع سنگهای پلاک معمولی از قبیل تراورتن و لاشه و آجر لعاب دار و
سرامیک ایرانی و نظائر آن . 650
2 - انواع شیشه نما و پلاکهای مصنوعی در قالب فلزی و آجر تیشه ای آب ساب شده .
900
3 - انواع سنگهای زینتی مانند قیچی مرمریت ، شبه گرانیت سنگ سنندجی و
سرامیک خارجی و نظائر آن . 1200
4 - انواع نماهای آلومینیومی ، فولاد ضد زنگ ، شیشه های نشکن (سکوریت ) و
سنگهای پلاک گرانیت و مرمر. 2000
توضیح : 1 - اضافه بها برای نماسازی لوکس به شرطی منظور می گردد که حداقل
50 درصد از سطح نما با مشخصات فوق اجرا شده باشد.
2 - در صورتی که نماسازی مخلوطی از ردیفهای فوق باشد متوسط قیمت منظور
می گردد.
جدول شماره 3
اضافه بها برای هر متر مربع نازک کاری داخلی لوکس به شرح زیر که بر حسب
مورد با ارقام جدول شماره یک اضافه می گردد.
قیمت یک متر مربع زیر بنا به ریال
سال 1354
--------------------------------------------------------

الف : فرش کف و پلکان
1 - انواع سنگهای پلاک و یا انواع موزائیک
ساخته شده از قطعات سنگهای مرمر و مشابه آن . 300
2 - پارکت معمولی . 1000
3 - موکت معمولی . 400
4 - کف پوش پلاستیکی معمولی . 250
ب: پوشش دیوارهای داخلی
1 - انواع کاغذ دیواری لوکس 75
2 - انواع سرامیک ، آجر لعاب دار و آجر تزئینی 500
3 - انواع چوبهای تزئینی 1400
ج: پوشش سقف
1 - انواع پلاکهای گچی و یا نظائر آن 500
2 - انواع پلاکهای آکوستیک از پلاستوفرم و یا نظائر آن 170
د: در و پنجره
1 - درهای چوبی لوکس و یراق آلات لوکس 1200
2 - در و پنجره آلومینیومی یراق آلات لوکس 600
جدول شماره 4
اضافه بها برای هر متر مربع سرویسهای لوکس به شرح زیر که بر حسب مورد به
ارقام جدول شماره 1 اضافه می گردد:
متر مربع بنا به ریال سال 1354
--------------------------------------------------------

الف - پوشش دیوار و کف سرویسها با انواع سنگ یا
سرامیک درجه یک خارجی یا موکت و یا نظائر آن .
120
ب - پوشش دیوار از انواع کاشی درجه یک ایرانی یا
سرامیک تا زیر سقف و فرش آن از انواع سرامیک یا
کف پوشهای پلاستیکی مرغوب 120
جدول شماره 5
فهرست بهای تاسیسات به شرح زیر که بر حسب مورد به ارقام جدول شماره یک
اضافه می گردد:
متر مربع بنا به ریال سال 1354
--------------------------------------------------------

1 - تاسیسات حرارت مرکزی (شوفاژ سانترال ) 1200
2 - تاسیسات تهویه سرد و گرم سیستم تبخیری 1400
3 - تاسیسات تهویه مطبوع 3000
4 - تاسیسات تهویه مطبوع سیستم فن کویل 3300
5 - آسانسور 1000
جدول شماره 6
فهرست بهای سایر تاسیسات و تجهیزات که بر حسب مورد به قیمت ساختمان اضافه
می گردد:
الف - بهای انشعاب آب - برق - تلفن و گاز بر طبق تعرفه های مصوبه هر محل
به قیمت ساختمان اضافه می شود.
ب - سایر تاسیسات و تجهیزات .
قیمت به ریال سال 1354
--------------------------------------------------------

1 - لوازم بهداشتی الوان خارجی درجه یک
برای حمام و توالت و دستشویی هر واحد 60000
2 - قفسه بندی آشپزخانه به طور کامل از
انواع لوکس داخلی یا خارجی هر متر طول قفسه پائین و بالا 15000
3 - کولر آبی با کانال کشی خارجی هر واحد 37500
4 - کولر آبی با کانال کشی داخلی و سقف کاذب هر واحد 70000
جدول شماره 7
فهرست بهای محوطه سازی و حیاطسازی به شرح زیر که بر حسب مورد به ارقام
جدول شماره یک اضافه می گردد :
قیمت هر متر مربع زیر بنا به ریال
قیمت به ریال سال 1354
--------------------------------------------------------

الف :
1 - دیوارهای خشتی و اندود کاه گلی با گچ روی آن و
کف سازی حیاط با آجر و نظائر آن ردیف 1 جدول شماره 1 350
2 - دیوارسازی مختلط خشت و آجر با اندود کاه گل یا
گچ با نمای آجری و کف سازی حیاط با آجر و نظائر آن
ردیف 2 جدول شماره 1 550
3 - دیوارسازی با مصالح بنایی معمولی از قیل آجر
و سنگ و بلوک سیمانی و کف سازی موزائیک یا آسفالت
و یا بتن و یا آجر ختایی و چمن کاری و گل خانه و
حوض و آب نما و نظائر آن از ردیف 3 به بالا جدول شماره یک
900
4 - دیوارسازی با مصالح بنایی مرغوب مانند سنگ و
آجرنما و نرده و کف سازی با سنگ طبیعی یا مصنوعی و
چمن کاری و گلخانه و حوض و آب نما و نظائر آن از ردیف 3
به بالا جدول شماره یک 1400
5 - استخر بدون تصفیه آب که حداقل مساحت آن 20 متر
مربع باشد هر متر مربع زیربنا 3500
ب :
قیمت هر واحد دستگاه تصفیه آب استخر به ریال
کوچک : 125000
متوسط: 200000
بزرگ : 300000
آیین نامه فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره و سه تبصره و هفت جدول به
استناد ماده 6 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها پس از تصویب کمیسیون های
دادگستری و مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی در
جلسات 27 و 30 مهر ماه و 21 آبان ماه 1354 به ترتیب در جلسات روز شنبه
هشتم و روز دوشنبه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به
تصویب کمیسیون های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی
مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/09/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :