جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


بند 1 - مبلغ پرداختی به هر کس زائد بر دو میلیون ریال نخواهد بود.
اصلاحی فوق به استناد تبصره 10 قانون بودجه سال 1352 کل کشور در جلسه روز شنبه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8510
تاریخ تصویب :
1352/12/25
تاریخ ابلاغ :
1353/01/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :