جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

ماده واحده - موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان مشتمل بر یک مقدمه و 15 ماده و دو فهرست ضمیمه که در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1352 برابر هیجدهم مه 1973 در ورشو به امضا نمایندگان دولتین رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه 24/11/1352 در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :