جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

ماده واحده - پروتکل الحاقی به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی
و ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث در مرز مورخ 14 مه 1957 (24/2/1336) مربوط
به مرز در دریاچه های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان مشتمل بر
یک مقدمه و 7 ماده که در تاریخ 16 مرداد ماه 1352 (7 اوت 1973) بین
نمایندگان مختار دو دولت در مسکو به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله
اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل الحاقی ضمیمه پس از تصویب مجلس
سنا در تاریخ روز چهارشنبه 24/11/1352، در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :