جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


مصوبه 14 شهر شوال المکرم 1328 قمری

ماده واحده - در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی ایران تاسیس می شود که حاوی خواهد بود دستخطهای سلطنتی و احکام وزارت خانه ها و اعطای امتیاز و شئونات و عزل ونصبها و قوانین موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشورای ملی و هرگونه مطالب رسمی دیگر دولت را
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/00/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :