جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 69 - 17/11/1366

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
رئیس دادگاه مدنی خاص درصدورحکم مجدددرعین قضیه ای که درباره آن قبلا" حکم صادرکرده برخلاف بند 4 ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی رفتار و مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
69
تاریخ تصویب :
1366/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :