جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

تاریخ: 18/2/1372
شماره : 1024-50/2483-1
بسمه تعالی
بخشنامه به سازمانهای برنامه و بودجه استانها
موضوع : اعطای اختیارات برای رتبه بندی کارشناسان حقیقی (اشخاص حقیقی ایرانی ) خدمات مشاوره به استانها
در اجرای سیاست عدم تمرکز و تقویت توان فنی استانها مراتب زیر ابلاغ میگردد: از این پس تشخیص صلاحیت کارشناسان حقیقی (اشخاص حقیقی ایرانی ) خدمات مشاوره (موضوع بند الف،نوع اول ماده یک آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره ،تصویب نامه شماره 37022/ت115ک مورخ 4/7/69 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) که متقاضی صلاحیت کارشناس حقیقی خدمات مشاوره در استان باشند ،علاوه بر دفتر امور مشاوران ، سازندگان و پیمانکاران ،توسط سازمان برنامه و بودجه استان مربوط نیز قابل انجام می باشد رسیدگی به صلاحیت این کارشناسان که کارشناسان حقیقی استانی خدمات مشاوره نامیده می شوند با رعایت آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره و بندهای ذیل صورت می گیرد . 1- کارشناس حقیقی متقاضی صلاحیت نباید مشمول مفاد اصول 49و141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی باشد. 2- محل اقامت کارشناس حقیقی خدمات مشاوره استانی باید در استان محل رتبه بندی باشد. 3- کارشناس حقیقی خدمات مشاوره استانی می تواند فقط در یک استان رتبه بندی کسب کند لیکن مجاز است در سه استان مجاور با محل رتبه بندی خود با رعایت مقررات مربوط قبول کار نماید. 4- سازمان برنامه و بودجه استانها موظفند حداقل هر دو ماه یکبار اسامی کارشناسان حقیقی خدمات مشاوره (اشخاص حقیقی )تشخیص صلاحیت شده خود و کارهای ارجاع شده به آنان را از نظر تمرکز اطلاعاتی به دفتر امور مشاوران ،سازندگان و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بو دجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
1024
تاریخ تصویب :
1372/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :