×

تصویبنامه راجع به نحوه مصرف وصولی ها از محل حق التولیه اماکن مذهبی در سال 1376

تصویبنامه راجع به نحوه مصرف وصولی ها از محل حق التولیه اماکن مذهبی در سال 1376

تصویبنامه-راجع-به-نحوه-مصرف-وصولی-ها-از-محل-حق-التولیه-اماکن-مذهبی-در-سال-1376

وکیل

شماره 77621/ت 19283 ه 5/12/1376

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 29/11/1376 بنا به پیشنهاد شماره 25920/1-مورخ 13/11/1376 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, به استناد ماده(12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه- مصوب 1363- و در اجرای تبصره ماده (34) آئین نامه اجرائی قانون یاد شده- موضوع تصویبنامه شماره 95270 مورخ 22/2/1365- و تبصره (1) تصویبنامه شماره 57649/ت18221 ه مورخ 16/4/1376, تصویب نمود:
سازمان اوقاف و امور خیریه مجاز است مبلغ سه میلیارد و دویس و بیست و دومیلیون و هشتصد و هشتاد و دوهزار (3222882000) ریال افزایش درآمد و وصولی سال 1376 را که از محل حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافتی می کند در سال جاری به شرح زیر راسا" هزینه نماید:
الف-افزایش درآمد وصولی.
1- وصول حق التولیه در سال 1376 مبلغ 1452645000 ریال
2-وصولی حق النظاره در سال 1376 مبلغ 327662000 ریال
3- وصولی حاصل از اداره اماکن مذهبی در سال 1376
مبلغ 1442575000
-----------------------
جمع (سه میلیارد و دویست و دومیلیون و هشتصد و هشتادو دو هزار ریال) 3222882000 ریال
ب- افزایش هزینه
1- تبلیغ و نشر معارف اسلامی در سال 1376 500000000 مبلغ
2- حفظ عین و منافع و احیای موقوفات در سال 1376 مبلغ 2632882000 ریال
3- حق الزحمه یا پاداش هیاتهای امنای اماکن مذهبی در سال 1376
مبلغ 60000000 ریال
4- حق الزحمه هیات امنا÷ و حق النظاره نظار موقوفات در سال 1376 مبلغ 30000000 ریال .
--------------
جمع (سه میلیاردو دویست و دومیلیون و هشتصدو هشتاد و دوهزار ریال) 3222882000 ریال .معاون اول رئیس جمهور–حسین حبیبی.

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 15448

تاریخ تصویب : 1376/11/29

تاریخ ابلاغ : 1376/12/14

دستگاه اجرایی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.