×

تصویبنامه راجع به صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی

تصویبنامه راجع به صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی

تصویبنامه-راجع-به-صادر-کنندگان-کالاهای-غیر-نفتی

وکیل

شماره 80351/ت 19317 ه 21/12/1376
وزارت بازرگانی.
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1376 بنا به پیشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و به استناد تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوبب 1373- تصویب نمود:
1- از تاریخ 8/11/1376 کلیه صادر کنندگان کالای کالاهای غیر نفتی مجازند صد درصد(100%) ارز حاصل از صادرات خود را پس از واریز به شبکه بانکی, برای واردات کالا طبق فهرست پیوست مصوبه شماره 51926 مورخ 31/1/1376 و کالای موضوع مصوبه شماره 20/56072 مورخ 11/3/1376 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار, استفاده نموده یا نسبت به فروش واریزنامه در بورس اقدام نمایند.
2- صادر کنندگانی که قبل از تاریخ 8/11/1376 اقدام به صدور کالا نموده و سررسید پیمان ارزی آنها بعد از تاریخ 1/1/1377 می باشد, در صورت واریزپیمان ارزی خود تا پایان سال 1376 از تسهیلات موضوع بند(1) این تصویبنامه بهره مند می شوند.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 15459

تاریخ تصویب : 1376/12/10

تاریخ ابلاغ : 1376/12/28

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.