جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شماره 20/80696/ت 18874 ه 28/12/1376
وزارت کشور.
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/12/1376 بنا به پیشنهاد شماره 6278 /م/الف مورخ 11/8/1376 وزارت کشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه – مصوب 1351- تصویب نمود:
بند آبادان به عنوان مرز رسمی و مجاز آبی شناخته می شود و ورود به کشور و خروج از آن از طریق بندر یاد شده, با گذر نامه معتبر مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15471
تاریخ تصویب :
1376/12/27
تاریخ ابلاغ :
1377/01/22
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :