جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

ماده واحده- به موجب این قانون در زمان صلح کلیه ورزشکارانی که از طرف فدراسیونهای ورزشی به عضویت تیمهای ملی برگزیده می شوند با درخواست سازمان تربیت بدنی و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح می توانند خدمت مقدس سربازی خود را پس از طی دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلاامی زیر نظر سازمان تربیت بدنی در تیم های ملی سپری نمایند.
تبصره 1- مشمولان این قانون در صورت اخراج یا حذف از تیم های ملی, بقیه خدمت دوره ضرورت خود را باید در نیروهای مسلح سپری نمایند.
تبصره 2- مشمولین این قانون از شمول مفاد بند 02) ماده (18) قانون گذرنامه مصوب 1351 مستثنی می باشند.
تبصره 3- در صورت نیاز نیروهای مسلح به سربازان فوق الذکر جهت شرکت در مسابقات آسیایی یا جهانی مربوط به نیروهای مسلح, نامبردگان در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می گیرند.
تبصره4- آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف دوماه از تاریخ تصویب مشترکا" توسط وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تربیت بدنی با تایید ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هفتادو شش مجلس شوراای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15473
تاریخ تصویب :
1376/12/13
تاریخ ابلاغ :
1377/01/24
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :