جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

شماره 100531/ت 19434 ک 15/1/1377

ریاست جمهوری- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی.
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جلسه مورخ 6/11/1376 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 76305/ت19037 ه مورخ 29/10/1376) و به استناد ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372- تصویب نمودند:
آقایان سیاوش سمیعی و محمد اسماعیل قائم مقامی به عنوان اعضاای هیات مدیدره و علیرضا شیرانی چهارسوقی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار تعیین می شوند.
این تصویبنامه در تاریخ 8/1/1377 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15477
تاریخ تصویب :
1376/11/06
تاریخ ابلاغ :
1377/01/30
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :