جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 2491/ت 22455 هـ 31/1/1379

سازمان تأمین اجتماعی - سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/1/1379 بنا به پیشنهاد شماره 48015/5030 مورخ 10/11/1378 سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده (96) قانون تامین اجتماعی - مصوب 1354 - تصویب نمود :
1- از تاریخ 1/1/1379 به کلیه مستمریهای بازنشستگی ، از کار افتادگی کلی و جزئی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال 1378 برقرار گردیده است هیجده درصد (18%) افزوده میشود .
2- به مستمری بگیران بازنشسته ، از کارافتاده کلی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال 1378 مستمری آنان برقرار گردیده و دارای حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه و یا بیشتر باشند علاوه بر افزایش موضوع بند (1) ، پنج درصد (5%) حداقل دستمزد کارگر عادی در سال 1378 نیز به مستمری آنان افزوده میشود .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16068
تاریخ تصویب :
1379/01/17
تاریخ ابلاغ :
1379/02/08
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :