جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

شماره 2479/ت 22225هـ 31/1/1379
وزارت صنایع – وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/1/1379 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و صنایع و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1- از محل تقاطع جاده تهران – ایوانکی با جاده ایوانکی – فیروزکوه در (شمال شهر ایوانکی 5/10 کیلومتر به طرف تهران محدودهای به طول 1750 متر و به عرض 1420 متر در شمال جاده تهران – ایوانکی و در حدود 21 هکتار آن جنوب جاده مذکور ، مطابق نقشه پیوست ) از محدوده ممنوعه یکصدو بیست (120) کیلومتری تهران مستثنا بوده و با رعایت سایر مقررات می توان در این محدوده صنایع را مستقر نمود .
2- شرکت شهرکهای صنعتی ایران می تواند در محدوده مذکور نسبت به احداث شهرک صنعتی ایوانکی اقدام نماید .
3- از محل تقاطع جاده تهران – ایوانکی با جاده ایوانکی – فیروزکوه در غرب شهر ایوانکی 11 کیلومتر به طرف تهران محدوده ای به طول متوسط 2087 مترو به عرض متوسط 2050 متر در جنوب جاده تهران – ایوانکی (مطابق نقشه پیوست ) به مساحت 428 هکتار – موسوم به جنت آباد – از محدوده ممنوعه 120کیلومتری تهران مستثنا بوده و با رعایت ضوابط فنی شرکت شهرکهای صنعتی ، انجام ارزیابی زیست محیطی و تصفیه فاضلاب می توان در ای محدوده صنایع مستقر نمود .
4- این تصویب نامه جانشین تصویب نامه شماره 5367/ت 293 هـ مورخ 26/10/1372 هیئت وزیران می گردد .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16068
تاریخ تصویب :
1379/01/17
تاریخ ابلاغ :
1379/02/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :