جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

شماره 2338/ت22491هـ 31/1/1379

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/1/1379 بنا به پیشنهاد شماره 41305 مورخ 8/8/1378 دفتر رئیس جمهور و به استناد اصل (138) قانون اساسی تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور موضوع تصویبنامه شماره 5883/ت 20414هـ مورخ 15/2/1368 به شرح زیر اصلاح میشود :
1- عبارت « داوطلبان موظف به ثبت نام در رشته های معرفی شده هستند در غیر اینصورت منصرف از استفاده از سهمیه تعیین شده شناخته می شوند » از انتهای ماده (4) حذف میشود .
2- عبارت « از سال 1380» از ابتدای ماده (5) حذف و عبارت « از زمان لازم الاجرا شدن قانون » جایگزین آن میشود .
3- تبصره (1) ماده (5) حذف و تبصره (2) آن به تبصره اصلاح میشود .
4- ماده (6) حذف و متن ذیل جایگزین آن میشود .
ماده 6- حدنصاب علمی لازم همان حدنصاب تعیین شده در ماده (9) اصلاحی آئین نامه اجرائی مصوب 15/6/1368 هیئت وزیران می باشد .
5- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (6) الحاق میشود .
تبصره : داوطلبان موضوع این آئین نامه بر مبنای حدنصاب آخرین داوطلب پذیرفته شده آزاد در ظرفیت کل هر رشته پذیرفته میشوند .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16068
تاریخ تصویب :
1379/01/17
تاریخ ابلاغ :
1379/02/08
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :