جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 3704- ق 30/1/1379
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استسفاریه ماده (26) قانون نوسازی و عمران شهری که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 16/1/1379 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 23/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال میگردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

شماره 2381 5/2/1379
وزارت کشور
قانون استفساریه ماده (26) قانون نوسازی و عمران شهری که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزارو سیصدو هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3704- ق مورخ30/1/1379 واصل گردیده ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی

موضوع استسفار:
ماده واحده : آیا مفاد ماده (26) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 که مساجد ، اماکن مقدسه و معابد اقلیت های مذهبی و مدارس طلاب علوم دینی را از پرداخت عوارض موضوع آن قانون معاف می دارد شامل « مجتمع آموزشی ، علمی، تحقیقاتی ، مسکونی ، خدماتی مهدیه حوزه علمیه قم » نیز که بطور رایگان در اختیار طلاب می باشد هم می شود یا خیر ؟
نظر مجلس :
مفاد ماده (26) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 که مساجد ،اماکن مقدسه و معابد اقلیت های مذهبی و مدارس طلاب علوم دینی را از پرداخت عوارض موضوع آن قانون معاف می دارد شامل «مجتمع های آموزشی ، علمی و تحقیقاتی ، مسکونی ، خدماتی مهدیه حوزه علمیه قم » نیز ، که به طور رایگان در اختیار طلاب می باشد هم می شود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزاروسیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16072
تاریخ تصویب :
1379/01/16
تاریخ ابلاغ :
1379/02/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :