جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 3709- ق 31/1/1379
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اجازه تأسیس بانک تعاون که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

شماره 2543 5/2/1379
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزارو سیصدوهفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3709- ق مورخ 31/1/1379 واصل گردیده است ، و به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی

ماده واحده - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط ، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازة تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده میشود .
الف – سیاست گذاری پولی ، اعتباری ، ارزی ، چاپ اسکناس ، ضرب سکه ، حفظ ذخایر ارزی ، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و در جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می ماند .
ب – ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبت های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود .
ج – دولت می تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید :
1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار .
2- از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد .
3- عدم داشتن هرگونه سوء پیشینه اعم از مالی و اخلاقی .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزارو سیصدو هفتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
16072
تاریخ تصویب :
1379/01/21
تاریخ ابلاغ :
1379/02/13
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :