جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

شماره 36779/ت 21583هـ 6/2/1379

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/1/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1242 مورخ 22/4/1378 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
حد نصاب نمره لازم موضوع ماده (10) آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی – مصوب 1367 – و الحاقات و اصلاحات بعدی آن در مورد رشته های تخصصی پزشکی نود درصد (90%) حد نصابی است که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای هر رشته تعیین می کند .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16074
تاریخ تصویب :
1379/01/28
تاریخ ابلاغ :
1379/02/15
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :