جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

شماره 42348/ت 22053 هـ 6/2/1379

وزارت فرهنگ وآموزش عالی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/1/1379 بنا به پیشنهاد شماره 10171/و مورخ 2/8/1378 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد بند (الف ) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب نمود :
حق ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل و اعزام به خارج در سال 1378 به شرح زیر تعیین میشود :
1- آزمون سراسری (17000) ریال
2- آزمون کاردانی (15000) ریال
3- آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته (20000)ریال
4- آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (30000)ریال
حق ثبت نام شرکت در آزمون سایر دوره های تحصیلی به شرح مندرج در تصویبنامه شماره 4930/ت 20273هـ مورخ 12/2/1378 هیئت وزیران می باشد .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16074
تاریخ تصویب :
1379/01/17
تاریخ ابلاغ :
1379/02/15
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :