جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

شماره 200/310 31/1/1379

استاندار محترم و رئیس شورای شهرسازی استان تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اولین جلسه سال جاری خود ، در تاریخ 29/1/1379 ، طرح جامع شهر جدید اندیشه را با جمعیت یکصد هزار نفر در مساحتی معادل 1385 هکتار با تراکم ناخالص پیشنهادی 74 نفر در هکتار و تراکم خالص مسکونی 110 نفر در هکتار تصویب و مقرر نمود :
محل تصفیه خانه فاضلاب با توجه به هماهنگی بعمل آمده فیمابین شرکت عمران شهر جدید اندیشه و سازمان حفاظت محیط زیست به ترتیب اولویت ، گزینه های شماره 3و2 سازمان حفاظت محیط زیست (مطابق نقشه پیوست ) مشروط بر رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی تعیین گردد .
مدارک و اسناد طرح ، متعاقباً جهت اجرا ابلاغ میگردد .
معاون وزیر و دبیر شورای عالی – جلیل حبیب اللهیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16074
تاریخ تصویب :
1379/01/29
تاریخ ابلاغ :
1379/02/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :