جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

شماره 57426/ت 14620هـ 2/3/1379

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/3/1379 با توجه به نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 836/هـ/ب مورخ 18/10/1373 ) تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی قانون شمول تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (موضوع تصویبنامه شماره 1123/ت 422 هـ مورخ 21/1/1373)به شرح زیر اصلاح میشود :
1- در مواد (1)و (7) عبارت « و شرکتها و سازمانهای وابسته » حذف میشوند .
2- عبارت « که دو سوم آن را متوالیاً یا متناوباً » از ماده (1) حذف میشود .
3- متن زیر به عنوان ماده (11) به آئین نامه یاد شده اضافه میشود :
ماده 11- کلیه افراد موضوع ماده (1) در موارد سکوت این آئین نامه ، مشمول مقررات آئین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16095
تاریخ تصویب :
1379/03/01
تاریخ ابلاغ :
1379/03/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :