×

مصوبه شورای عالی در خصوص طرح جامع شهرستان رفسنجان

مصوبه شورای عالی در خصوص طرح جامع شهرستان رفسنجان

مصوبه-شورای-عالی-در-خصوص-طرح-جامع-شهرستان-رفسنجانشماره 503/310 21/2/1379

جناب اقای محمودی
استاندار محترم و رئیس شهرسازی و معماری استان کرمان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای و منطقه ای وملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیئت محترم وزیران به استحضار می رساند ، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/2/1379 طرح توسعه و عمران (جامع ) ناحیه ای رفسنجان (شامل شهرستان رفسنجان ) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف ) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویبنامه شماره 70971/ت 407- و مورخ 5/11/73 هیئت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بناو تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ، تهیه و در تاریخ 17/4/1377 در شورای شهرسازی و معماری آن استان به تصویب رسیده بود را با قید مورد زیر مورد تصویب نهائی قرار داد :
· سطح بندی و عناوین بکار گرفته شده در طرح در مورد خدمات روستائی مطابق با الگوی سطح بندی خدمات روستائی مصوب شورای عالی توسط مشاور اصلاح و طرح مذکور کاملاً با مصوبه مذکور منطبق گردد .
لازم میداند از مشارکت ارزشمند شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده ، امید اسن با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد .
این طرح بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای ناحیه (شهرستان ) رفسنجان در سال افق طرح (1397) معادل 454770 نفر (295210 نفر شهری و 159560 نفر روستائی )تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر میباشد :
سند شماره 1- نقشه منطقه بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره 2- ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره 3- سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره 4- تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
در اجرای ماده 42 آئین نامه مصوب 12/10/1378 هیئت محترم وزیران ، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .
معاون وزیر و دبیر شورایعالی – جلیل حبیب اللهیان

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16095

تاریخ تصویب : 1379/02/12

تاریخ ابلاغ : 1379/03/10

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.