×

اصلاحیه تصویبنامه بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1375

اصلاحیه تصویبنامه بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1375

اصلاحیه-تصویبنامه-بند-(د)-تبصره-(8)-قانون-بودجه-سال-1375شماره 9522/18739هـ 10/3/1379

وزارت آموزش و پرورش – وزارت امور اقتصادی و دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (مضوع نامه شماره 1585/هـ/ب مورخ 8/7/1376 ) تصویب نمود :
تصویبنامه شماره 51288/ت17791هـ مورخ 23/1/1376 (موضوع تنفیذ مصوبات شماره 15185/ت 16392هـ مورخ 28/12/1374 و 849/ت16392هـ مورخ 6/3/1375 مربوط به بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1375 برای اجرا در سال 1376) به شرح زیر اصلاح می شود :
1- عبارت « واردکنندگان کالا (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) مکلفند دو درصد (2%) قیمت نهائی فروش را به عنوان مالیات بر مصرف پرداخت نمایند » به انتهای تصویبنامه مزبور اضافه میگردد .
2- واژه « عوارض » به عبارت « مالیات بر مصرف » تغییر مییابد .
3- عبارت « صدر صد (100%) در قسمت اخیر تصویبنامه به « چهل و هشت و نیم درصد (5/48%) درآمد حاصل از جزء (1) بند (د) که مربوط به سال 1376 است و نود و هفت درصد (97%) درآمد جزهای (2)و(3) بند مذکور » تغییر مییابد .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16101

تاریخ تصویب : 1379/03/08

تاریخ ابلاغ : 1379/03/19

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت آموزش و پرورش -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.