×

تصویبنامه راجع به توزیع تسهیلات تکلیفی موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور

تصویبنامه راجع به توزیع تسهیلات تکلیفی موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور

تصویبنامه-راجع-به-توزیع-تسهیلات-تکلیفی-موضوع-بند-(ج)-تبصره-(3)-قانون-بودجه-سال-1379-کل-کشورشماره 9216 / ت 22958 هـ 17 / 3 / 1379

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 8 / 3 / 1379 بنابه پیشنهاد شماره 43 ـ 320 ـ 1215 / 102 مورخ 7/ 3 / 1379 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور تصویب نمود:
تسهیلات تکلیفی موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور به شرح جدول پیوست بین استانها توزیع می شود.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
جدول توزیع درصد استانی تسهیلات تکلیفی موضوع بند «ج» تبصره «3»
قانون بودجه سال 1379 کل کشور بر اساس نرخ بیکاری، سهم سال 1378،

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16106

تاریخ تصویب : 1379/03/08

تاریخ ابلاغ : 1379/03/25

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.