جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

شماره 10241 / ت 22959 هـ 17 / 3 / 1379

وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 8 / 3 / 1379 بنا به پیشنهاد شماره 1 / 1735 مورخ 4 / 3 / 1379 وزارت کشور و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب 1360 ـ تصویب نمود:
آقای علی اصغر احمدی به عنوان استاندار گلستان منصوب می شود.
معاون اوی رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16106
تاریخ تصویب :
1379/03/08
تاریخ ابلاغ :
1379/03/25
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :