جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

شماره 3885 ـ ق 8 / 3 / 1379
حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الحاق یک تبصره به قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهداء، معلولین، اسرا و مفقود الاثرها از خدمت وظیفه عمومی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1 / 3 / 1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره 9093 23 / 3 / 1379
وزارت کشور
قانون الحاق یک تبصره به ماده (44) قانون خدمت وظیفه عمومی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3885 ـ ق مورخ 8 / 3 / 1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ یک تبصره به شدح زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (44) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 الحاق می گردد:
تبصره 3 ـ استفاده از معافیت های فوق مانع برخورداری مشمولان این قانون از مزایای مقرر در قانون معافیت یم نفر از فرزندان خانواده های شهدا، معلولین، اسرا و مفقود الاثرها از خدمت وظیفه عمومی مصوب 24 / 9 / 1366 مجلس شورای اسلامی نمی گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16110
تاریخ تصویب :
1379/03/01
تاریخ ابلاغ :
1379/03/30
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :