جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 3886 ـ ق 8 / 3 / 1379
حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح ماده (1184) قانون مدنی که در جلسه روز یکشنبه مورخ 1 / 3 / 1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 9091 23 / 3 / 1379
وزارت دادگستری
قانون اصلاح ماده ـ1184) قانون مدنی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3886 ـ ق مورخ 8 / 3 / 1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ ماده 1148 قانون مدنی مصوب 1307 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1148 ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1379 با تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16110
تاریخ تصویب :
1379/03/01
تاریخ ابلاغ :
1379/03/30
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :