جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 3888 ـ ق 8 / 3 / 1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 33390 / 19763 مورخ 20 / 8 / 1377 دولت در مورد اصلاح بند (2) ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 28 / 2 / 1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 9088 23 / 3 / 1379
وزارت مسکن و شهرسازی
قانون اصلاح بند (2) ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3888 ـ ق مورخ 8 / 3 / 1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ متن زیر به انتهای بند (2) ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 28 / 12 / 1373 ـ الحاق می شود:
اراضی موضوع ماده (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 / 2 / 1359 شورای انقلاب که بر اساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرحهای مسکونی روستائی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن واگذار می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16110
تاریخ تصویب :
1379/02/28
تاریخ ابلاغ :
1379/03/30
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :