جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

شماره 3876 ـ ق 8 / 3 / 1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 15910 / 19768 مورخ 1 / 4 / 1378 دولت در مورد پذیرش اصلاحیه اساسنامه صندوق بین المللی پول توسط دولت جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1 / 3 / 1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 9098 23 / 3 / 1379
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون پذیرش اصلاحیه اساسنامه صندوق بین المللی پول توسط دولت جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3876 ـ ق مورخ 8 / 3 / 1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود، چهارمین اصلاحیه اساسنامه صندوق بین المللی پول را به صورتی که نسبت مجموع کل حق برداشتهای مخصوص تخصیص یافته به سهمیه جمهوری اسلامی ایران معادل 31 / 29 درصد گردد، بپذیرد و قبولی ایران را از طریق نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول به ترتیبی که توسط صندوق مذکور پیشنهاد شده است به صندوق یاد شده اطلاع دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16110
تاریخ تصویب :
1379/03/01
تاریخ ابلاغ :
1379/03/30
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :