جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 9653/ت19633ک 11/4/1379

وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات در جلسه مورخ 11/3/79 بنا به پیشنهاد شماره 1226/42/4/1 مورخ 5/2/1377 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 5453/ت21162ه مورخ 13/2/1378 و به استناد ماده (13)قانون تعاریف و ظوابط تقسیمات کشوری –مصوب1362-تصویب نمودند:
در استان فارس ،روستای گله دار مرکز پخش گله دار از توابع شهرستان لامرد به شهر تبدیل و به نام شهر گله دار شناخته می شود.محدوده این شهر براساس تبصره یک ماده چهار قانون فوق تعیین خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 7/4/1379 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16126
تاریخ تصویب :
1379/03/11
تاریخ ابلاغ :
1379/04/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :