جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

شماره 1193-ق 14/6/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الزام دولت به اقدام قانونی در خصوص نحوه اجرای اصل چهل و هشت )48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 24/5/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ،در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 27881 19/6/1380

ماده واحده - دولت مکلف است تا دو سال پس از تصویب این قانون ودر اجرای اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور:
1- رفع هر گونه تبعیض در استفاده مناطق (استانها وشهرستانها) مختلف کشور از منابع طبیعی و سرمایه های ملی 0
2- فراهم کردن زمینه رشد همه مناطق (استانهاو شهرستانها) متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده 0
3- توزیع مناسب فعالیتهای در مناطق (استانهاوشهرستانها) مختلف کشور0
- استفاده بهینه از قابلیتهاو مزیتهای نسبی در راستای نقش منطقه ای و بین المللی کشور0
با مطالعه و بررسی کارشناسی لازم و با ملاحظه میزان سرمایه گذاریهای انجام شده در سالهای گذشته و شاخصهای توسعه یافتگی مناطق (استانها و شهرستانه )، طرح آزمایش سرزمین (توزیع متناسب جمعیت و فعالتیهای بخشهای اقتصادی در فضای ملی ) را تهیه و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن از آغاز سال 1383 را به عمل آورد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16474
تاریخ تصویب :
1380/05/24
تاریخ ابلاغ :
1380/06/28
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :