جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

شماره 13336/ ت 22284 ه- 4/5/1379

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیاّت وزیران در جلسه مورخ 22/4/1379 بنا به پیشنهاد شماره 29308/1 مورخ 23/9/1378 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (35) قانون مطبوعات- مصوب 1364- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده (25) آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات- موضوع تصویبنامه شماره 111648 مورخ 5/2/1366- را به شرح زیر اصلاح نمود:
ماده 25- کلیه مطبوعات باید شمارگان خود را هر شماره نشریه درج کنند و تعداد نسخ برگشتی را هر ماه به تفکیک محل توزیع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نمایند, مراکز چاپ نیز موظف به درج شمارگان نشریات چاپ شده می باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است موارد تخلف را به طور رسمی اعلام و با متخلف بر طبق مقررات رفتار نماید.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16146
تاریخ تصویب :
1379/04/22
تاریخ ابلاغ :
1379/05/11
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :