جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

شماره 17566/ت 22544 ه_ 3/5/1379

وزارت امور خارجه -_ وزارت کشور - _ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی _
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری - _ وزارت بازرگانی - _ وزارت جهادسازندگی _ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح _- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیاّت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1379 بنا به پیشنهاد شماره 7425 /102 مورخ 26/11/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
((کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نامهای جغرافیائی ایران )) با مسوّولیت سازمان نقشه برداری کشور و با عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه , کشور, فرهنگ ارشاد اسلامی , علوم, تحقیقات و فناوری (موّسسه جغرافیائی _ دانشگاه تهران ) جهادسازندگی , دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن و مرکز آمار ایران به منظور پیگیری اهداف زیر تشکیل می گردد:
1- جمع آوری اطلاعات مربوط به نامهای جغرافیائی سر زمینی .
2- ثبت صحیح و مستند نامهای جغرافیائی و جلوگیری از تشتت در نامهای جغرافیائی .
3- تدوین دستور العملها و روشهای علمی ثبت صحیح نامهای جغرافیائی .
4- یکسان نمودن و همسان سازی نامهای جغرافیائی در اسناد مکتوب و نقشه ها.
5- ارتباط با دولتهای عضو شورای اقتصادی _ اجتماعی سازمان ملل و بهره گیری از تجارب آنها در این زمینه .
6- رفع مشکلات بین المللی ناشی از متفاوت بودن نامهای جغرافیائی در ترجمه از زبانی به زبان دیگر .
معاون اول رئیس جمهور _ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16146
تاریخ تصویب :
1379/04/29
تاریخ ابلاغ :
1379/05/11
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :