جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

شماره 11856/ ت 22725 ه- 3/5/1379

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- معاونت اجرائی ریاست جمهوری
هیاّت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1379 بنا به پیشنهاد شماره 2792/40- 8041/102 مورخ
7/12/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 60249/ت 16273 ه_ مورخ 24/4/1376 , موضوع تشکیل شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده کشور , لغو و وظایف شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده کشور به شورای عالی اشتغال و شورای برنامه ریزی و توسعه استان واگذار می شود .
معاون اول رئیس جمهور _ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16146
تاریخ تصویب :
1379/04/29
تاریخ ابلاغ :
1379/05/11
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :