جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

شماره 17976/ ت 20114 ه _ 5/5/1379
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیاّت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1379 بنابه پیشنهاد شماره 1644/ 04/106/162 مورخ 13/5/1377 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (150)قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران _ مصوب 1366_ و ماده (160) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی _ مصوب 1370_ تصویب نمود:
آئین نامه اضافه کار پرسنل فنی و درمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویبنامه شماره 43020/ت/262 مورخ 10/4/1368 ) به شرح زیر اصلاح می شود:
1_ عنوان آئین نامه به ((آئین نامه پرداخت اضافه کار پرسنل مشمول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)) تغییر می یابد .
2_ متن زیر جایگزین ماده (1) می شود :
ماده 1_ به پرسنل فنی که در زمینه ساخت, تعمیر و همچنین پرسنلی که در امور درمانی , تحقیقی و کار شناسی اشتغال دارند و ادامه کار آنان در غیر ساعات خدمت اداری ضرورت پیدا می کند بر اساس مقررات این آئین نامه در سقف پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون استخدام کشوری اضافه کار پرداخت می شود .بار مالی مورد نیاز جهت اجرای این تصویبنامه در سال 1379 از محل بودجه بخش دفاع و در سالهای آتی از محل پیش بینی در بودجه سنواتی تاّمین می شود .
معاون اول رئیس جمهور _حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16148
تاریخ تصویب :
1379/04/15
تاریخ ابلاغ :
1379/05/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :