جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

18432/ت23211 ه 8/5/1379

وزارت صنایع
هیاَت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1379 بنا به پیشنهاد شماره 106801 مورخ 27/4/1379 وزارت صنایع و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران_ مصوب 1379_ تصویب نمود:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجاز است در طرح تولید لامپ تصویر رنگی ویوک سرمایه گذاری و در شرکت لامپ تصویر رنگی عالم آرا به میزان چهل و چهار درصد (44%) مشارکت نماید.
معاون اول رئیس جمهور _ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16150
تاریخ تصویب :
1379/05/02
تاریخ ابلاغ :
1379/05/16
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :